top of page
Services will not be held in southern Florida until October.
 
Service times and locations will be posted here when they are arranged.
Seuroja ei pidetä etelä Floridassa ennen kuin lokakuulla.
Seura-ajat ja paikka ilmoitetaan tällä sivulla kun ne on järjestetty.

 
 
 

 

 

CONTACT US

Russell Roiko

612-723-1422

raroiko@reagan.com

Norman Honkala

906-362-9326

nhonkala@aol.com

bottom of page